Аз обичам България

РОПОТАМО


 

Ропотамо е резерват, разположен на около 50 километра южно от град Бургас в район с изключително разнообразие включващо разнообразни биотопи. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти - лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона „Рамсарско място Ропотамо“.

 

Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. През 1962 г. статутът на местността е сменен на народен парк.[1] През следващите години екологичният баланс в рамките на парка е нарушен вследствие на неконтролирания туристически поток. Природата е застрашена поради засиленото строителство в съседните райони. По този начин „Ропотамо“ е превърната в най-застрашената защитена територия в България. За да бъде запазена природата на резервата от по-нататъшни увреждания, през 1992 г. статутът на „Ропотамо“ се променя на резерват със строг режим с прилежаща буферна зона. Според действащото законодателство (Законите за защитените територии и за биологичното разнообразие) буферната зона би трябвало да бъде прекатегоризирана като защитена територия от категорията „защитена местност“. Това обаче не е извършено, поради засиления натиск от страна на мощни строителни фирми, притежаващи терени в нея, както и поради негласното бездействие на МОСВ. Съгласно закона за защитените територии резерватът се охранява и управлява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. В м. Аркутино, в границите на резервата, е построена триетажна сграда, изпълняваща функциите на Посетителски информационен център. В действителност това представява класическа ведомствена почивна станция за служители на МОСВ и техните семейства. Огромен проблем в тази защитена територия беше наличието на незаконно рибарско селище в района на устието на реката, където са построени десетки незаконни колиби. През есента на 2010 година рибарското селище е разрушено, но въпреки това охраната и управлението на резервата не са на необходимото ниво за защитена територия с толкова висок природозащитен статут.

Ние ви препоръчваме

Актуално

Още по темата

10.11.2012
•Трявна
01.01.2013
•СТАРА ЗАГОРА
27.06.2013
•СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
01.01.2013
•БЕГЛИКТАШ
28.11.2012
•Приморско

ТОП ОФЕРТИ

ПРЕДСТОЯЩИ

Created by: Evinat.com